Cô giáo như mẹ hiền

 • Đỗ Thị Huyền Sâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách chuyên môn khối Nhà trẻ-Bán trú

 • Lê Thị Chi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng khối Nhà trẻ
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Tổ trưởng khối Nhà trẻ-Chủ tịch công đoàn

 • Đỗ Thị Trang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   giáo viên
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Tổ phó khối Nhà trẻ-Dạy lớp 24-36 tháng

 • Vũ Thị Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0936334869
  • Email:
   hangvukt90@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên dạy lớp 3 tuổi

 • Nguyễn Thị Duyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên-
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Dạy lớp 4 tuổi-Phụ trách nữ công

 • Nguyễn Thị Hồng Tiến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng khối mẫu giáo
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Tổ trưởng khối mẫu giáo-Dạy lớp 5 tuổi

 • Đỗ Thị Thùy Dương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Dạy lớp 4 tuổi-Phó chủ tịch công đoàn

 • Lê Thị Thanh Dung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Y tế
  • Giới thiệu sơ bộ:

   y tế-Kế toán

 • Đỗ Thị Huyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên dạy lớp 24-36 tháng

 • Tường Thị Thu Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên dạy lớp 24-36 tháng

 • Nguyễn Thị Huyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Dạy lớp 24-36 tháng

 • Đỗ Thị Huyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên dạy lớp 5 tuổi

Facebook